Książka Głębia James Nestor

Książka Głębia James Nestor

Książka Głębia James Nestor

Read More

Świadomość a biofotony

Świadomość a biofotony. Czy DNA magazynuje i emituje światło? Czy świadomość tworzy i rozprzestrzenia się w postaci fotonów, w sieci mikrokanalików, tworzonych przez białka (tubuliny) w obrębie każdego z mózgowych…

Read More